nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

AOPA-50-Logga.jpg

AOPA-Sweden firade sitt 50 års jubileum

  under helgen 4-5 aug 2012 på Feringe flygplats.  Ett 40-tal flygplan hade hörsammat kallelsen och utöver detta ungefär lika många kom per bil,
vädret var inte på den bästa sidan på lördagsförmiddagen.

Det kom även flygplan från Storbritannien och Tyskland.

IAOPAs generalsekreterare, Craig Spence; besökte oss och vi gav honom
en god inblick hur allmänflyget fungerar i Sverige.

Dagen förlöpte med ett antal föreläsningar, som alla var väl besökta och lördagen avslutades med en gemensam middag på hotellet i Ljungby.

Det var även några föreläsningar på söndagen, men den dagen dominerades av att allmänheten var inbjudna.  Huvudnumret var en uppvisning av Biltemas Spitfire med Pär Cederqvist.  Även Feringe Flygklubb firade sitt 50 års jubileum under helgen.

Lennart Person ordf.

i

Dan Åkerman rätar ut frågetecken

Flygplansunderhåll

AOPAs Dan Åkerman gav besökarna en inblick i de knutar som finns i regelverket. Dan har förhoppningsvis genom hårt arbete såväl nationellt som internationellt löst upp dessa.

Läs Dans presentationer

AOPA-S och flygplansunderhåll >>

Minimum Maintenance >>

 

 Biltemas Spitfire med Pär Cederqvist

Craig Spence

Bengt Eklund informerar om AOPA 

Lars Hjelmberg berättade under seminariet om framtiden för flygbränsle.

Se Lars presentation här >>

 

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden